Guu Chicken - Gà Rán & Cơm Gà - Nguyễn Phúc Nguyên
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Guu Chicken - Gà Rán & Cơm Gà - Nguyễn Phúc Nguyên

23 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 10, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0