GUTA CAFE - Nhà Chờ BX Miền Đông
Café/Dessert -Chi nhánh

GUTA CAFE - Nhà Chờ BX Miền Đông

1B Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Bình Thạnh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0