Gau Con The Flower Shop - Cây Xanh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Gau Con The Flower Shop - Cây Xanh

968 Đường 3 Tháng 2 (Lotte Mart Lê Đại Hành), P.15, Quận 11, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:00
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0