Fluffy Burger & More - Open 24/7 - Nguyễn Sơn
Quán ăn -Chi nhánh

Fluffy Burger & More - Open 24/7 - Nguyễn Sơn

Số 80 Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee