Flower Corner - Hoa Tươi - Nguyễn Đình Chiểu
Shop/Cửa hàng, Mua sắm Online

Flower Corner - Hoa Tươi - Nguyễn Đình Chiểu

225/3 Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Quận 3, TP. HCM
5đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 19:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0