Fitpack - Món Eatclean - Đường Số 16
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Fitpack - Món Eatclean - Đường Số 16

S18 Đường Số 16, P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
09:30 - 18:30
12,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0