Farmers' Market - Nơ Trang Long
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Farmers' Market - Nơ Trang Long

204 Nơ Trang Long, P. 12, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 600,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0