Farmers' Market - Đường Số 2 Bình An
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Farmers' Market - Đường Số 2 Bình An

32 Đường Số 2, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
3,000 - 2,290,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0