Đặc Sản Homemade Chóp Chép Ngon
Shop/Cửa hàng

Đặc Sản Homemade Chóp Chép Ngon

108 Lô C Âu Cơ, P. 5, Quận 11, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:45 - 17:00
5,000 - 380,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0