Cường Ngân Fruit - Trái Cây Tươi - Phó Đức Chính
Chợ

Cường Ngân Fruit - Trái Cây Tươi - Phó Đức Chính

82A Phó Đức Chính, P. 1, Bình Thạnh, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 125,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0