Cường Ngân Fruit - Trái Cây Tươi - 228 Hòa Hưng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cường Ngân Fruit - Trái Cây Tươi - 228 Hòa Hưng

228B Hòa Hưng, P. 13, Quận 10, TP. HCM
00:01 - 23:59
20,000 - 125,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0