Cục Gạch Quán - Mâm Cơm Gia Đình Việt Nam
Nhà hàng -Chi nhánh

Cục Gạch Quán - Mâm Cơm Gia Đình Việt Nam

10 Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:00
200,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0