Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ - Lê Đại Hành
Quán ăn -Chi nhánh

Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ - Lê Đại Hành

8-9-10 Lô 4 Khu B, Lê Đại Hành, P. 15, Quận 11, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
32,000 - 139,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0