Coc - Milk Tea & Coffee
Café/Dessert

Coc - Milk Tea & Coffee

107 Đường Số 39, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0