Co-port Hải Sản Kajun
Shop Online

Co-port Hải Sản Kajun

163/24/69 Tô Hiến Thành, P. 13, Quận 10, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
200,000 - 1,000,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0