Chuck's Burgers - Pasteur
Nhà hàng -Chi nhánh

Chuck's Burgers - Pasteur

71 Pasteur, Quận 1, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0