Tiệm bánh -Chi nhánh

Chewy Chewy - Trần Bình Trọng

183 Trần Bình Trọng, P. 3, Quận 5, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 121,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0