Chè Thái Ý Phương
Quán ăn -Chi nhánh

Chè Thái Ý Phương

380 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
18,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0