Candy's Bakery - Bánh Tart Trứng - Nguyễn Xiển
Shop Online

Candy's Bakery - Bánh Tart Trứng - Nguyễn Xiển

681A Nguyễn Xiển, P. Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0