Bún Chả Hà Nội - Bùi Đình Tuý
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Bún Chả Hà Nội - Bùi Đình Tuý

169 Bùi Đình Tuý, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0