Bún BBQ House - Nguyễn An Ninh
Quán ăn -Chi nhánh

Bún BBQ House - Nguyễn An Ninh

22 Nguyễn An Ninh, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
8,000 - 369,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0