Shop Online -Chi nhánh

Bột - Healthy Food - Shop Online

87/53A Lê Văn Duyệt, P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:40 - 19:30
35,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0