Biscotti - Bánh Hạt Dinh Dưỡng - Khai Trí
Café/Dessert -Chi nhánh

Biscotti - Bánh Hạt Dinh Dưỡng - Khai Trí

10 Khai Trí, P. 6, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
60,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0