Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - QL 1K - 70045

110 Quốc Lộ 1K, Thủ Đức, TP. HCM
4đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:30
35,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0