Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - QL 1K - 70045

110 Quốc Lộ 1K, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee