Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - Phan Văn Trị 2 - 70050

15-17 Phan Văn Trị, P. 7 , Gò Vấp, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0