Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - Khánh Hội - 70004

187 Khánh Hội, P. 3, Quận 4, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:30
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0