Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - An Dương Vương - 70057

491 An Dương Vương, P. An Lạc , Bình Tân, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:30
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0