Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - 541 Nguyễn Thị Thập - 70010

541 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee