Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - 02 Thoại Ngọc Hầu - 70024

02 Thoại Ngọc Hầu 2, Tân Phú, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0