Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Hòa Bình
Quán ăn -Chi nhánh

Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Hòa Bình

237/62 Hoà Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0