Bánh 9 Sạch - Bánh Sầu Riêng - Phan Đình Phùng
Shop Online -Chi nhánh

Bánh 9 Sạch - Bánh Sầu Riêng - Phan Đình Phùng

337 Phan Đình Phùng, P. 15, Phú Nhuận, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 22:45
30,000 - 180,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0