B's Mart - 164A Tân Kì Tân Quý - 30079
Chợ -Chi nhánh

B's Mart - 164A Tân Kì Tân Quý - 30079

164A Tân Kì Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
2đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee