Antonio's - Spaghetti, burger & burrito - Open 24/7 - Đường Nguyễn Sơn
Quán ăn -Chi nhánh

Antonio's - Spaghetti, burger & burrito - Open 24/7 - Đường Nguyễn Sơn

80 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee