An Hy - Chân Gà Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Hiệp Thành 17
Shop Online -Chi nhánh

An Hy - Chân Gà Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Hiệp Thành 17

254 Đường Hiệp Thành 17, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
65,000 - 180,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0