A Ngáo - Tea & Food - Lê Trọng Tấn
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

A Ngáo - Tea & Food - Lê Trọng Tấn

221 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ , Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:45
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0