港式点心火锅 - Dimsum & Lẩu Hải Sản HongKong
Quán ăn

港式点心火锅 - Dimsum & Lẩu Hải Sản HongKong

28 Phan Phú Tiên, P. 10, Quận 5, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0