Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Đà Nẵng - 70000291

182 Đà Nẵng, P. Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 20:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee