Vinachao - Cháo Dinh Dưỡng - Đa Sỹ
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Vinachao - Cháo Dinh Dưỡng - Đa Sỹ

60 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
18,000 - 36,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0