Nhà hàng -Chi nhánh

KOMBO - Cơm Niêu Singapore - Nguyễn Phong Sắc

30 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0