Hải Sản Tươi Sống Holiday - Nguyễn Văn Thoại
Shop/Cửa hàng

Hải Sản Tươi Sống Holiday - Nguyễn Văn Thoại

128 Nguyễn Văn Thoại, P. Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
04:00 - 17:00
20,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0