Thứ 6 giá hời, deal giảm tới 66k

Thứ 6 ăn ngon, săn ngay voucher giảm tới 66k. Số lượng ưu đãi có hạn. Lên Fresh đặt món ngay! Khi ưu đãi đã hết hạn hay hết lượt sử dụng, bạn sẽ không được hoàn mã nếu đơn bị hủy.

200địa điểm