Wow Taiwan Milk Tea - Trưng Nhị
Café/Dessert -Chi nhánh

Wow Taiwan Milk Tea - Trưng Nhị

17 Trưng Nhị, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
50+đánh giá trên ShopeeFood
23,000 - 48,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0