Trà Sữa 532
Café/Dessert

Trà Sữa 532

532 Trần Phú, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 21:30
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0