Tân Long Hưng - Tea & Coffee
Café/Dessert

Tân Long Hưng - Tea & Coffee

844 Bình Giã , Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
50+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0