Ship House
Café/Dessert

Ship House

208 Ba Cu, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
999+đánh giá trên ShopeeFood
13,000 - 18,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0