Gazebo Beach Front Lounge & Cafe
Café/Dessert, Bar/Pub

Gazebo Beach Front Lounge & Cafe

90 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
100,000 - 550,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0