Ô Cấp Cafe
Café/Dessert

Ô Cấp Cafe

80 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
18,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0