Vũ Điệu Sắc Màu Cafe
Café/Dessert

Vũ Điệu Sắc Màu Cafe

Tổ 5 Khu 9 Cái Dăm, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0