Uyên Phốc - Chân Gà Online
Shop Online

Uyên Phốc - Chân Gà Online

108 Bãi Muối, P. Cao Thắng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
999+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 80,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0