Lotteria - Cẩm Phả
Nhà hàng -Chi nhánh

Lotteria - Cẩm Phả

2 Trần Khánh Dư, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh
30,000 - 88,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0